Ekonomi

KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 – 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
66.000.000 704.446.496 13.153.483 23.786.347 -316.895.269 66.046.677 556.537.734 556.537.734
Transferler
1.510.272 64.536.405 -66.046.677 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.113.731 95.946.750 94.833.019 94.833.019
Dönem Sonu Bakiyeler
66.000.000 704.446.496 13.153.483 -1.113.731 25.296.619 -252.358.864 95.946.750 651.370.753 651.370.753
Cari Dönem 01.01.2023 – 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
66.000.000 704.446.496 13.153.483 -1.113.731 25.296.619 -252.358.864 95.946.750 651.370.753 651.370.753
Transferler
1.988.813 93.957.937 -95.946.750
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
212.668 135.545.125 135.757.793 135.757.793
Dönem Sonu Bakiyeler
66.000.000 704.446.496 13.153.483 -901.063 27.285.432 -158.400.927 135.545.125 787.128.546 787.128.546

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 – 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 – 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
52.115.856 35.308.445
Dönem Karı (Zararı)
135.545.125 95.946.750
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
135.545.125 95.946.750
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-126.768.539 -66.491.687
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9,10 2.355.193 2.174.890
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-147.960.300 -7.257.565
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -147.960.300 -7.257.565
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
910.065 992.264
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 910.065 992.264
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
19 -6.708.520 -1.426.665
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
195.876 336.587
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 195.876 336.587
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-31.021.250 -117.573.590
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
19 -10.788.842 -100.935.774
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
4,19 -20.232.408 -16.637.816
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
55.460.397 56.262.392
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
44.775.057 5.989.658
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.335.054 -1.581.791
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
39.998.078 51.408.599
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.498.252 -41.003.181
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.193.622 -21.931.659
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.746.555 19.097.690
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
14.596.507 19.088.475
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
150.048 9.215
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
53.551.643 35.444.721
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -1.200.642 -76.858
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-235.145 -59.418
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-17.498.855 7.909.530
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -22.571
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 0 -22.571
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
4 -24.207.375
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
4 6.505.436
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
6.708.520 1.426.665
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-962.358 -948.919
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
11 -962.358 -948.919
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
33.654.643 42.269.056
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-22.467.300 -8.320.381
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.187.343 33.948.675
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 38.425.814 4.477.139
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 49.613.157 38.425.814

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 49.613.157 38.425.814
Finansal Yatırımlar
4 90.288.808 81.745.275
Ticari Alacaklar
4.171.885 6.506.939
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,24 2.261.778 4.994.493
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.910.107 1.512.446
Stoklar
6 400.579.273 292.617.051
Peşin Ödenmiş Giderler
0 135.035
Diğer Dönen Varlıklar
13 4.616.802 60.468
ARA TOPLAM
549.269.925 419.490.582
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
549.269.925 419.490.582
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
50.000 82.386
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
50.000 82.386
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 283.867.000 273.078.158
Maddi Duran Varlıklar
8 2.279.866 3.175.797
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 5.357.623 5.897.862
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 12.694 22.849
Peşin Ödenmiş Giderler
88.342 42.296
Diğer Duran Varlıklar
13 0 18.828.707
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
291.655.525 301.128.055
TOPLAM VARLIKLAR
840.925.450 720.618.637
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
650.160 735.289
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
650.160 735.289
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11 650.160 735.289
Ticari Borçlar
98.962 16.597.214
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 98.962 16.597.214
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
141.561 135.094
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 36.381.544 31.141.217
Kısa Vadeli Karşılıklar
216.160 226.377
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 216.160 226.377
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 398.902 248.854
ARA TOPLAM
37.887.289 49.084.045
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
37.887.289 49.084.045
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.822.340 4.528.616
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.822.340 4.528.616
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11 2.822.340 4.528.616
Diğer Borçlar
885.315 947.209
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
885.315 947.209
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 11.094.143 12.117.807
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.107.817 2.570.207
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 1.107.817 2.570.207
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.909.615 20.163.839
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
53.796.904 69.247.884
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
787.128.546 651.370.753
Ödenmiş Sermaye
15 66.000.000 66.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 704.446.496 704.446.496
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13.153.483 13.153.483
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-901.063 -1.113.731
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-901.063 -1.113.731
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-901.063 -1.113.731
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27.285.432 25.296.619
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-158.400.927 -252.358.864
Net Dönem Karı veya Zararı
135.545.125 95.946.750
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
787.128.546 651.370.753
TOPLAM KAYNAKLAR
840.925.450 720.618.637

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 – 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 – 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 86.154.636 84.686.332
Satışların Maliyeti
16 -16.672.193 -18.527.156
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
69.482.443 66.159.176
BRÜT KAR (ZARAR)
69.482.443 66.159.176
Genel Yönetim Giderleri
17 -21.186.703 -16.328.278
Pazarlama Giderleri
17 -27.640.742 -25.054.732
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 147.960.300 7.257.565
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -372.487 -2.120.735
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
168.242.811 29.912.996
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 58.556.468 120.068.856
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -19.067.409 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
207.731.870 149.981.852
Finansman Giderleri
20 -195.876 -337.593
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
-71.990.869 -53.697.509
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
135.545.125 95.946.750
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
135.545.125 95.946.750
DÖNEM KARI (ZARARI)
135.545.125 95.946.750
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
135.545.125 95.946.750
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
212.668 -1.113.731
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 212.668 -1.113.731
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
212.668 -1.113.731
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
135.757.793 94.833.019
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
135.757.793 94.833.019

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261711

BIST

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort
betturkey
jojobet
deneme bonusu veren siteler